протилежність

(хтось / щось, протилежні іншому якостями, властивостями тощо), антитеза; крайність, бігун, полюс (щодо іншого — щось абсолютно протилежне іншому)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • протилежність — ності, ж., часто у сполуч. зі сл. цілковита, діаметральна, повна, пряма і т. ін. 1) тільки одн. Властивість за знач. протилежний 2). •• На протиле/жність кому, чому на відміну від кого , чого небудь, всупереч комусь, чомусь. 2) Хто або що небудь …   Український тлумачний словник

  • протилежність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • антитеза — протилежність, протиставлення …   Словник синонімів української мови

  • противенство — а, с. 1) заст. Протидія. || Суперечність. 2) діал. Протилежність. •• У противе/нстві до кого чого на протилежність кому , чому небудь …   Український тлумачний словник

  • анти... — Префікс, що означає протилежність, протидію, ворожість, а також заміну чи подібність …   Український тлумачний словник

  • антитеза — и, ж. 1) Протилежність; протиставлення. || літ. Стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних думок або образів для посилення враження. 2) філос., лог. Те саме, що антитезис …   Український тлумачний словник

  • антонімія — ї, ж. Протилежність слів, морфем, фразеологічних одиниць і т. ін. за значенням …   Український тлумачний словник

  • гурт — I а/ і у, ч. 1) Зібрання, скупчення людей на протилежність одній людині. || Група людей, що знаходяться близько один від одного. || Сукупність осіб, об єднаних спільною метою, певними ознаками, властивостями. •• У гурті/ разом, спільно з іншими… …   Український тлумачний словник

  • діаметральний — а, е. Який ділить навпіл по лінії діаметра, поперечника. •• Діаметра/льна протиле/жність цілковита, повна протилежність …   Український тлумачний словник

  • енантіодромія — ї, ж., філос. Термін Юнга для позначення точки зору, що в кінцевому рахунку усі речі перетворюються у свою протилежність …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.